The Weather Makers
Aanpak voor herstel
van de waterkringloop

The Weather Makers is een organisatie met een holistische visie.
Ons doel is het herstel van de waterkringloop door middel van grootschalig
ecologisch herstel met als streven het creëren van een leefbare planeet.

Wij zien water als de drijvende kracht achter al het leven op aarde

Viewing water as the engine of all life on earth

Onze aanpak

Approach - Why

Waarom

De wereld van vandaag kampt met ernstig verslechterende ecosystemen. De productiviteit van de aarde neemt af en soorten sterven in een ongekend tempo uit. Met de huidige koers van de klimaatverandering wordt het levensonderhoud van miljoenen mensen ernstig bedreigd.

Water zien wij als de drijvende kracht achter al het leven op aarde. Herstellen van waterkringlopen door middel van grootschalige ecosysteem regeneratie, is de sleutel tot het creëren van een leefbare planeet.

The Weather Makers - BeforeThe Weather Makers - After

The Weather making Approach voor herstel van de waterkringloop

Wij ontwikkelden The Weather Making Approach, een revolutionaire en impactvolle strategie voor ecosysteemplanning, ontwerp, aanleg en beheer. Onze aanpak is flexibel en dynamisch, waardoor we op verschillende schalen en met diverse belanghebbenden kunnen samenwerken. De strategie biedt inzicht in hoe ecosystemen kunnen worden geregenereerd als basis voor het herstellen van waterkringlopen.

The Weather Making Approach (her)waardeert de rol van natuur in relatie tot het weer en klimaat. Hiermee kunnen we, met de natuur als basis, langetermijnstrategieën voor de ontwikkeling van ecosystemen. Deze waarderingen kunnen vervolgens worden vertaald naar doelstellingen en beloningssystemen. Het vormt een overkoepelend kader voor talloze maatschappelijke uitdagingen zoals waterveiligheid, biodiversiteit, klimaat en voedselzekerheid.

Wij gebruiken deze methodologie om onze diensten op te bouwen, oplossingen te ontwikkelen en onze onderzoeken richting te geven en vast te stellen.

Approach - Research & Development

Onderzoek & Ontwikkeling

Samen met Wetsus, UU, WUR en TUDelft werken we aan verschillende onderzoeken. Daarnaast beschikken we over een fysisch model lab voor toegepast onderzoek en ontwikkeling: de Eco Oasis®.

Wij zien water als de drijvende kracht achter al het leven op aarde

Diensten

Services

De diensten die wij aanbieden vormen de krachtige combinatie van engineering, ecologie, analytics en software.
Binnen projecten maken wij het mogelijk om de ecologische waarden te kwantificeren, zodat deze kunnen worden gecombineerd met financiële, sociale en economische waarden.

Zo hebben we onder andere de Ecologische Wasstraat.

Wij helpen graag om kansen te identificeren, inzichten te verkrijgen en waarden te optimaliseren.

Bekijk hier onze menukaart met onze diensten en tarieven.

Wanneer je meer informatie wilt ontvangen over één van onze diensten, neem dan contact met ons op.

Initiatieven

Bardawil & Sinai Initiative

Bardawil & Sinai Initiative

Het Bardawil & Sinai Initiative (BSI) is een baanbrekend project dat tot doel heeft de waterkringloop van de Sinaï, het driehoekige schiereiland aan de oostzijde van Egypte, te herstellen. Hier ligt dan ook de oorsprong van de oprichting van The Weather Makers. Door middel van grondverzet en vergroening streven we ernaar om het gebied groener en koeler te maken, wat positieve gevolgen heeft voor het lokale klimaat, maar ook de grotere weersystemen in de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Dit initiatief heeft een diepgaande impact op meerdere fronten. Allereerst zal het herstellen van de waterkringloop zorgen voor water- en voedselzekerheid voor de lokale bevolking, en hun levensonderhoud en welvaart verbeteren. Het streven is dat de stabiliteit in de regio zal verbeteren. Daarnaast zal het een aanzienlijke impact hebben op het klimaat en de biodiversiteit in de regio.

Het BSI kan dienen als een inspirerend voorbeeld voor nieuwe initiatieven wereldwijd. Onze aanpak, gebaseerd op de integratie van ecologie, engineering en wetenschappelijk onderzoek, kan worden toegepast in verschillende regio’s om waterkringlopen te herstellen en duurzame oplossingen te bieden voor de uitdagingen van klimaatverandering.

Perspective paper

In het kader van onze nauwe samenwerking met wetenschappers en onze visie om dit ook in de toekomst voort te zetten, hebben we een Perspective Paper opgesteld; een samenvatting van onze visie. Dit document introduceert de wetenschappelijke concepten waarop het Bardawil & Sinai Initiative (BSI) is gebaseerd. Met dit artikel willen we onze visie communiceren, inzicht geven in de cruciale onbekenden op het gebied van klimaatwetenschap en biosfeerherstel en pleiten voor meer multidisciplinair onderzoek.

Bardawil & Sinai Initiative

Henriëttewaard Initiatief

De Henriëttewaard is een centraal gelegen knooppunt van waterwegen en tevens een belangrijke plek binnen de ecologische hoofdstructuur. Het gebied ligt op de plek waar de rivier de Dieze de Maas in stroomt. De Henriëttewaard is essentieel voor de waterafvoer van het achterland en heeft daarnaast veel potentieel voor verdere ecologische ontwikkeling in de omgeving. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil de polder herontwikkelen tot een rivier-natuurpark als onderdeel van het Groene Delta Programma.

Het leidende principe van de Henriëttewaard als natuurpark is de transformatie van het huidige agrarische grondgebruik naar een functioneel en dynamisch natuurlijk landschap. The Weather Makers heeft een consortium gevormd met verschillende belanghebbenden en nemen de leiding in het bepalen van de toegevoegde waarden van het gebied op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurlijke CO2-vastlegging en het opzetten van een financieel model voor de ontwikkeling. Het ontwerp ondersteunt de verschillende ecosysteemdiensten door middel van het introduceren van essentiële ecologische processen via landschapsdiversiteit en biodiversiteit.

Over ons

About - About-Us

Over ons

The Weather Makers is een toonaangevend bedrijf en vergroener van de wereld. We herstellen de biosfeer door het herstel van waterkringlopen en het oplossen van watergerelateerde uitdagingen. Ons team werkt samen aan natuurlijke oplossingen voor een duurzame toekomst.
We werken samen met de overheden, industrieën, waaronder aannemers, baggeraars en grondontginners en gerenommeerde instituten en universiteiten om hiervoor op natuurgebaseerde technologieën te ontwikkelen.
Met onze aanpak, waarbij we engineering, ecologie, analytics en software combineren, creëren we locatie specifieke en op maat gemaakte oplossingen die een positieve impact hebben op waterveiligheid, waterkwaliteit, biodiversiteit en een gematigd klimaat. We zijn gedreven in wat we doen en zijn vastbesloten om de uitdagingen van vandaag om te zetten in duurzame oplossingen voor morgen.

Het bedrijf is opgericht in 2017 en vernoemd naar het boek “The Weather Makers” van Professor Tim Flannery.

About - The Team

Wij zien water als de drijvende kracht achter al het leven op aarde

Het Team

Wij zien water als de drijvende kracht achter al het leven op aarde

Angel Imaz
Technologisch Architect

Anneleen Geurts

Anneleen Geurts
Aardwetenschapper

Prof. Charling Tao
Cosmological scientist

Chris Diters
Business Consultant

Daniel Halsey
Permacultuur Specialist

Duke ten Velden
Ecological Engineer

Eduardo Vias Torres
Ecological Engineer

Farah Shishani
Project manager

Gabriel Bellido Perez
Software Developer

Gijs Bosman
Technical Director / Founder

John D. Liu
Ecologist & Filmmaker

Prof. John Todd
Ecological Scientist

Maarten Lanters
Hydraulic Engineer

Maddie Akkermans
CEO / Founder

Maged el Said
Oprichter Habiba

Prof. Millán Millán
Meteorologist

Mohammed Nawlo
Business Consultant

Mohamed Zakaria
Vegetatie en Ecologie Wetenschapper

Pepijn Noordhuizen
Technisch tekenaar

Pieter van Hout
Project Manager

Rick van Bentem
Coastal Engineer

Robin Heukels
Digital Advisor/Architect

Rogier Kuiper

Rogier Kuiper
Biological Engineer

Sanne Murraij
Communicatie en organisatie

Ties van der Hoeven
Creative Director / Founder

Contact

Adres

Burgemeester Loeffplein 70B
5211 RX 's-Hertogenbosch
+31(0)73 303 5380
connect@theweathermakers.nl

Postbus

Postbus 1722
5200 BT ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 303 5380
connect@theweathermakers.nl

No License Required

Let op! Deze investering valt buiten het toezicht van de AFM. Voor deze activiteit is geen vergunning of prospectus vereist.

DOE MEE VOOR EEN BETERE TOEKOMST DOOR DE NATUUR DE RUIMTE TE GEVEN OM TE GROEIEN

Be a Weather Maker

Our journey by John D. Liu

Mensen hebben gedurende de hele geschiedenis het klimaat beïnvloed. Nu is het tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen en onze kennis en invloed te gebruiken om een positieve verandering in de wereld te bewerkstelligen.

Nu, meer dan ooit, is het essentieel om een diverse en internationale groep mensen samen te brengen om te innoveren en paden te creëren waarmee mensheid en natuur samen kunnen floreren.
Jij kan meedoen. Koop hieronder je aandelen en word mede-eigenaar van The Weather Makers.

Een certificaat € 250

Wat er op het spel staat

De wereld van vandaag bestaat uit inmiddels ernstig verslechterende ecosystemen. De vegetatie op aarde lijdt onder dalende trends in productiviteit en soorten sterven uit in een ongekend tempo. De gevolgen hiervan zijn terug te zien in extremer weer en bedreigen het levensonderhoud en de voedselzekerheid van miljoenen mensen.

Waar wij voor staan

De urgente dreiging van klimaatverandering vormt de meest dringende uitdaging voor de mensheid op dit moment. Helaas wordt het probleem vaak opgesplitst in afzonderlijke kwesties, zoals broeikasgassen, verlies aan biodiversiteit, niet-duurzame productie en consumptie, en milieudegradatie. The Weather Makers biedt een holistische, op de natuur gebaseerde oplossing voor deze diverse problemen. We nemen verantwoordelijkheid voor het beïnvloeden van het weer en streven naar een regeneratieve toekomst

Ons doel

Water zien we als de drijvende kracht achter al het leven op aarde en als de belangrijkste factor die het weer en klimaat beïnvloedt. Geïnspireerd door de natuur en met waterkringlopen als ons leidende principe, streven we naar het herstel van het klimaat. We maken gebruik van de kracht van gezonde ecosystemen om dit te bereiken. Door het herstellen van waterkringlopen en de biosfeer hebben we het unieke voordeel om weersomstandigheden positief te beïnvloeden en daarmee de biodiversiteit en het algemene welzijn van de samenleving te verbeteren.

Wat we doen

Bij The Weather Makers gebruiken we onze intelligentie, capaciteit en kennis om op een positieve en effectieve manier invloed uit te oefenen op het weer, met als doel het stabiliseren van het klimaat en het bereiken van natuurlijke regeneratie. We hebben The Weather Making Approach ontwikkeld, een holistische, op wetenschap gebaseerde en data-gedreven methode, om te bevatten hoe we ecosystemen kunnen regenereren als basis voor het herstellen van watercycli. Meer over The Weather Making Approach.

The Weather Makers geloven dat elke persoon die betrokken is bij het herstel en beheer van de natuurlijke basis, een optimale waarde kan bieden aan het proces wanneer er een omgeving van vertrouwen en respect is. Tijdens de implementatie van The Weather Making Approach bieden we monitoring en transparante resultaten en dat geeft inzicht en vertrouwen aan alle betrokken belanghebbenden. Deze wijze stelt alle belanghebbenden in staat om input te geven en het systeem te sturen waarop actie op kan worden ondernomen.

Wie wij zijn

The Weather Makers is een bedrijf en netwerk van specialisten, onderzoekers en ontwerpers die zich richten op het herstel van de waterkringloop en de biosfeer. We geloven dat water cruciaal is voor het leven op aarde en streven ernaar om de waterkringloop te herstellen voor het welzijn van onze planeet. Ons doel is om de rol van de biosfeer in het weer en klimaat te waarderen en langetermijnstrategieën te ontwikkelen om ecosystemen te herstellen. Met behulp van wetenschap, technologie en praktijkgericht onderzoek werken we aan oplossingen voor waterveiligheid, biodiversiteit en klimaatverandering. We nodigen belanghebbenden uit om deel te nemen aan onze missie en samen te werken aan een gezonde en veerkrachtige planeet.

Wil je onze missie delen met jouw netwerk? Deel dit verhaal.

FAQ

Wij zijn een bedrijf en netwerk van specialisten, onderzoekers en ontwerpers die zich inzetten voor natuurherstel en -ontwikkeling op zowel land als water. Onze interdisciplinaire aanpak richt zich met name op regeneratieve praktijken, met name in delta-gebieden.

Ons belangrijkste doel is het herstellen van de biosfeer van de aarde, waarbij de restauratie van de waterkringloop als leidraad dient. De waterkringloop is van vitaal belang voor al het leven op onze planeet, en een gezonde biosfeer is essentieel voor onze samenleving, ecologie en economie.

Door het herstellen van de biosfeer en de waterkringloop streven we ernaar om urgente uitdagingen aan te pakken zoals klimaatverandering, water- en voedselonveiligheid en verlies van levensonderhoud.

Interessant genoeg hebben we als ‘weermakers’ eeuwenlang onbewust invloed gehad op weerpatronen. The Weather Makers streven ernaar om verschillende belanghebbenden samen te brengen om hun expertise, capaciteit en kennis te maximaliseren om een positieve invloed te hebben op het weer en het klimaat.

Om onze missie verder te bevorderen, zoeken we een investering van €2.500.000. Deze financiering stelt ons in staat om onze uitgebreide kennis te delen en praktische tools te ontwikkelen om wereldwijd herstel van de biosfeer te faciliteren. Er is veel werk te doen, en we streven ernaar om onze opgebouwde wijsheid toegankelijk te maken voor iedereen.

The Weather Making Approach is een flexibele strategie voor planning, engineering en beheer van ecosystemen die op verschillende schalen en met verschillende belanghebbendengroepen kan worden geïmplementeerd. The Weather Making Approach (her)waardeert de rol van natuur in relatie tot het weer en klimaat. Hiermee kunnen we, met de natuur als basis, langetermijnstrategieën voor de ontwikkeling van ecosystemen. Deze waarderingen kunnen vervolgens worden vertaald naar doelstellingen en beloningssystemen. Het vormt een overkoepelend kader voor talloze maatschappelijke uitdagingen zoals waterveiligheid, biodiversiteit, klimaat en voedselzekerheid.

Je kunt een aandeel kopen in The Weather Makers (aandeelcertificaat/depositobewijs) via deze link. De aandelen kosten € 250 per stuk. Een aandeel maakt je als investeerder mede-eigenaar van het bedrijf. Als je hier meer over wilt weten, klik dan HIER. Als eigenaar van aandeelcertificaten heb je als investeerder “economische rechten” binnen het bedrijf. Dit betekent dat je mede-eigenaar bent en profiteert van de waardestijging van het bedrijf en dat je deelt in toekomstige dividenduitkeringen. Het bedrijf kiest voor een strategie waarin alle winst opnieuw wordt geïnvesteerd in het bedrijf, waardoor er meer impact en waardevermeerdering van het bedrijf wordt gerealiseerd.

Er zijn geen stemrechten verbonden aan aandeelcertificaten. De aandeelcertificaten zijn gedigitaliseerd op het Nxchange-platform in een op maat gemaakte omgeving voor The Weather Makers. Deze digitalisering maakt investeren en handelen laagdrempelig zonder tussenkomst van een notaris. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Investeer daarom alleen als je financiële ruimte hebt om het geld te verliezen. Natuurlijk gaan we hier niet van uit, maar het moet worden vermeld. Als investeerder zijn er geen (toekomstige) verplichtingen of zekerheden vereist.

Je kunt investeren via deze link en mede-eigenaar worden van The Weather Makers.

The Weather Makers streeft ernaar om een positieve impact te creëren. In de eerste jaren van het bedrijf is de methodologie voor Watershed Wide Ecosystem Regeneration ontwikkeld. Om de versnelling mogelijk te maken bij het omzetten van de methodologie naar een toepasbare set tools en het op de markt brengen ervan als The Weather Making Approach, zijn er extra middelen nodig.

1. Innovatieve ontwikkeling van agile tools voor het plannen, ontwerpen en beheren van ecosystemen;
2. Het versterken van onze capaciteiten door het aantrekken van essentieel talent;
3. Het versterken van onze diensten.
Het kapitaal zal rechtstreeks in het bedrijf worden geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat The Weather Makers haar impact kan blijven ontwikkelen en vergroten; om hun kennis gemakkelijker deelbaar te maken en de methodologie om te zetten in tools om de verworven wijsheid wereldwijd beschikbaar te stellen.
Het opgehaalde kapitaal zal niet worden uitgekeerd aan de oprichters en/of bestaande aandeelhouders.

De bedrijfswaardering van The Weather Makers is bepaald aan de hand van een waarderingsbenchmark uitgevoerd door Sharefunders. The Weather Makers heeft een financieringsdoel van €2,5 miljoen, waarvoor de huidige aandeelhouders bereid zijn om 10% van het bedrijf op te geven. Dit resulteert in een post-money eigen vermogenswaardering van €25 miljoen. De waardering ten opzichte van de omzet en EBITDA wordt vergeleken met bedrijven die ook actief zijn op het gebied van ecosysteemherstel en openbaar worden verhandeld.

Eén certificaat kost € 250 en er worden 10.000 certificaten op de markt aangeboden. Het financieringsdoel van The Weather Makers is €2,5 miljoen. Om deze financiering te verkrijgen, wordt 10% van het bedrijf aangeboden aan nieuwe investeerders. Daarom zal een investering van €1.000 resulteren in 4 aandeelcertificaten.

Op je persoonlijke pagina binnen het platform kun je in je dashboard bijhouden hoeveel aandeelcertificaten je hebt van The Weather Makers. Bij elke transactie ontvang je ook een e-mail ter bevestiging van je aankoop en een transactiecertificaat als bewijs. In je account kun je al je transacties en details per transactie vinden. Op Nxchange worden de digitale aandeelcertificaten “Share certificates” of “Certificaten van aandelen” genoemd in het Nederlands.

De eerste 2 jaar kun je je certificaat niet verhandelen. De investering wordt gebruikt om de impact van The Weather Makers te vergroten.

Als tijdens de aandeelhoudersvergadering van The Weather Makers wordt gestemd om The Weather Makers te verkopen, zullen de aandeelcertificaten worden teruggekocht door The Weather Makers of rechtstreeks worden gekocht door de investeerder. Het verschil in overeengekomen waardering tussen de koper en The Weather Makers en de waardering waarvoor je je aandeelcertificaat hebt gekocht, is het rendement dat je behaalt op het aandeelcertificaat.

Het is mogelijk om je aandeelcertificaten aan andere investeerders te verkopen na een periode van 24 maanden. Na deze periode van 24 maanden kun je je aandeelcertificaten verkopen via een privétransactie “over-the-counter” of openbaar via de marktplaats van Nxchange (www.nxchange.com). In beide gevallen bepaal je zelf de prijs van het aandeelcertificaat. Als verkoper kom je tot een overeenkomst met een koper. Nxchange houdt een transactiefee van 1% in die wordt verdeeld tussen koper en verkoper. Dus zodra jij, als verkoper, en de koper een prijsafspraak hebben gemaakt, ontvang je de verkoopprijs van je aandeelcertificaten minus een transactiefee van 0,5% op je bankrekening.

Door mede-eigenaar van een bedrijf te worden, zijn er twee manieren waarop je rendement kunt behalen. Dit kan door dividenduitkeringen van het bedrijf of door een waardestijging van je investering. Het rendement op je investering kan niet met zekerheid worden vastgesteld en er kan geen garantie worden gegeven. Volgens de prognose van The Weather Makers zullen de omzet en winst van het bedrijf op de lange termijn toenemen, waardoor zowel de waarde van het bedrijf als de waarde van je aandeelcertificaten stijgen. Je kunt je investering te gelde maken door de aandeelcertificaten te verkopen.

De hoogte van het dividend dat wordt uitgekeerd, wordt jaarlijks bepaald nadat de jaarrekening is vastgesteld. Het management beslist of de winst als dividend wordt uitgekeerd of wordt herinvesteerd in het bedrijf. Omdat de winst die het bedrijf behaalt niet met zekerheid kan worden voorspeld, kan het dividendrendement niet worden gegarandeerd.

Als je op zoek bent naar korte-termijn financieel rendement of op zoek bent naar een zogenaamde “dividend-aandelen”, is een investering in The Weather Makers mogelijk niet geschikt voor jou. The Weather Makers streeft naar langdurige impact op onze planeet, gepaard gaand met financieel rendement. Daarom zoeken we impact-investeerders met een lange-termijnvisie, omdat het tijd kost om impact te maken.

No. Nxchange brengt transactiekosten van 2% in rekening aan de verkoper van de aandeelcertificaten. In dit geval is dat The Weather Makers. Daarom betaalt The Weather Makers de transactiekosten en betaal jij als koper geen extra kosten.

Als je besluit na 24 maanden je aandeelcertificaten te verkopen, dan betalen zowel de verkoper als de koper transactiekosten van 1%, die gelijk verdeeld worden tussen beide partijen. Daardoor ontvang je het bedrag waarvoor je je aandeelcertificaten hebt verkocht, verminderd met 0,5% van de transactiewaarde.

Verder brengt Nxchange geen kosten in rekening aan investeerders voor het aanhouden van een account op het platform.

No. Nxchange rekent geen bewaarloon, andere kosten, effecten of verplichtingen.

Wat betreft aansprakelijkheid, daar is geen sprake van voor jou. Wanneer je investeert, koop je één of meerdere aandeelcertificaten van The Weather Makers. Daarmee ben je uitgesloten van aansprakelijkheid. Houders van aandeelcertificaten die nu investeren kunnen op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor iets.

Nxchange biedt de mogelijkheid om op elk moment van de dag een export van je transactie(s) (investering) uit te voeren.

Je kunt ook een jaaroverzicht exporteren waarin wordt weergegeven hoeveel certificaten je hebt in welk bedrijf en tegen welke waarde. Je kunt deze informatie bijvoorbeeld gebruiken voor je eigen administratie of belastingaangifte. Voor vragen met betrekking tot administratie kun je contact opnemen met Nxchange.

De aandeelcertificaten zijn financiële activa. Daarom moet je (waarschijnlijk) belasting betalen voor het aanhouden van deze certificaten. Belastingregels voor financiële activa verschillen per land. Neem contact op met een belastingdeskundige in jouw eigen land als je niet weet hoe je aandeelcertificaten moet opgeven in je belastingaangifte.

Ja, je kunt een account aanmaken als rechtspersoon op Nxchange. Met dat account kun je investeren in The Weather Makers door aandeelcertificaten te kopen. Deze certificaten vallen onder de financiële activa van de rechtspersoon. Hoe deze investering wordt belast, hangt af van het land waarin de rechtspersoon is opgericht. Neem contact op met een belastingdeskundige in jouw eigen land als je niet weet hoe je aandeelcertificaten moet opgeven in de belastingaangifte van je bedrijf.

Ja. De STAK (Stichting Administratie Kantoor Friends of The Weather Makers) is een Nederlandse entiteit, opgericht en vastgelegd bij het notariskantoor Zuidbroek en valt onder Nederlands recht. De investeringsronde van The Weather Makers zal worden gemeld bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit document zal beschikbaar worden gesteld op de portal van Nxchange, waar je het kunt downloaden. Lees dit document zorgvuldig door voordat je je investering afrondt.

Ja, betalen voor je investering met een buitenlandse bankrekening is mogelijk. Neem contact op met de klantenservice van Nxchange als er problemen optreden bij het aanmaken van een account of bij het betalen voor je certificaten van aandelen.

Ja, het is mogelijk om een account aan te maken bij Nxchange en te investeren in The Weather Makers. Neem contact op met de klantenservice van Nxchange als er problemen optreden bij het aanmaken van een account of bij het betalen voor je certificaten van aandelen.