The Weather Makers
Aanpak voor herstel
van de waterkringloop

The Weather Makers is een organisatie met een holistische visie.
Ons doel is het herstel van de waterkringloop door middel van grootschalig
ecologisch herstel met als streven het creëren van een leefbare planeet.

Wij zien water als de drijvende kracht achter al het leven op aarde

Viewing water as the engine of all life on earth

Onze aanpak

Approach - Why

Waarom

De wereld van vandaag kampt met ernstig verslechterende ecosystemen. De productiviteit van de aarde neemt af en soorten sterven in een ongekend tempo uit. Met de huidige koers van de klimaatverandering wordt het levensonderhoud van miljoenen mensen ernstig bedreigd.

Water zien wij als de drijvende kracht achter al het leven op aarde. Herstellen van waterkringlopen door middel van grootschalige ecosysteem regeneratie, is de sleutel tot het creëren van een leefbare planeet.

The Weather Makers - BeforeThe Weather Makers - After

The Weather making Approach voor herstel van de waterkringloop

Wij ontwikkelden The Weather Making Approach, een revolutionaire en impactvolle strategie voor ecosysteemplanning, ontwerp, aanleg en beheer. Onze aanpak is flexibel en dynamisch, waardoor we op verschillende schalen en met diverse belanghebbenden kunnen samenwerken. De strategie biedt inzicht in hoe ecosystemen kunnen worden geregenereerd als basis voor het herstellen van waterkringlopen.

The Weather Making Approach (her)waardeert de rol van natuur in relatie tot het weer en klimaat. Hiermee kunnen we, met de natuur als basis, langetermijnstrategieën voor de ontwikkeling van ecosystemen. Deze waarderingen kunnen vervolgens worden vertaald naar doelstellingen en beloningssystemen. Het vormt een overkoepelend kader voor talloze maatschappelijke uitdagingen zoals waterveiligheid, biodiversiteit, klimaat en voedselzekerheid.

Wij gebruiken deze methodologie om onze diensten op te bouwen, oplossingen te ontwikkelen en onze onderzoeken richting te geven en vast te stellen.

Approach - Research & Development

Onderzoek & Ontwikkeling

Samen met Wetsus, UU, WUR en TUDelft werken we aan verschillende onderzoeken. Daarnaast beschikken we over een fysisch model lab voor toegepast onderzoek en ontwikkeling: de Eco Oasis®.

Wij zien water als de drijvende kracht achter al het leven op aarde

Diensten

Services

De diensten die wij aanbieden vormen de krachtige combinatie van engineering, ecologie, analytics en software.
Binnen projecten maken wij het mogelijk om de ecologische waarden te kwantificeren, zodat deze kunnen worden gecombineerd met financiële, sociale en economische waarden.

Zo hebben we onder andere de Ecologische Wasstraat.

Wij helpen graag om kansen te identificeren, inzichten te verkrijgen en waarden te optimaliseren.

Bekijk hier onze menukaart met onze diensten en tarieven.

Wanneer je meer informatie wilt ontvangen over één van onze diensten, neem dan contact met ons op.

Initiatieven

Bardawil & Sinai Initiative

Bardawil & Sinai Initiative

Het Bardawil & Sinai Initiative (BSI) is een baanbrekend project dat tot doel heeft de waterkringloop van de Sinaï, het driehoekige schiereiland aan de oostzijde van Egypte, te herstellen. Hier ligt dan ook de oorsprong van de oprichting van The Weather Makers. Door middel van grondverzet en vergroening streven we ernaar om het gebied groener en koeler te maken, wat positieve gevolgen heeft voor het lokale klimaat, maar ook de grotere weersystemen in de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Dit initiatief heeft een diepgaande impact op meerdere fronten. Allereerst zal het herstellen van de waterkringloop zorgen voor water- en voedselzekerheid voor de lokale bevolking, en hun levensonderhoud en welvaart verbeteren. Het streven is dat de stabiliteit in de regio zal verbeteren. Daarnaast zal het een aanzienlijke impact hebben op het klimaat en de biodiversiteit in de regio.

Het BSI kan dienen als een inspirerend voorbeeld voor nieuwe initiatieven wereldwijd. Onze aanpak, gebaseerd op de integratie van ecologie, engineering en wetenschappelijk onderzoek, kan worden toegepast in verschillende regio’s om waterkringlopen te herstellen en duurzame oplossingen te bieden voor de uitdagingen van klimaatverandering.

Pitchdeck

Perspective paper

In het kader van onze nauwe samenwerking met wetenschappers en onze visie om dit ook in de toekomst voort te zetten, hebben we een Perspective Paper opgesteld; een samenvatting van onze visie. Dit document introduceert de wetenschappelijke concepten waarop het Bardawil & Sinai Initiative (BSI) is gebaseerd. Met dit artikel willen we onze visie communiceren, inzicht geven in de cruciale onbekenden op het gebied van klimaatwetenschap en biosfeerherstel en pleiten voor meer multidisciplinair onderzoek.

Bardawil & Sinai Initiative

Henriëttewaard Initiatief

De Henriëttewaard is een centraal gelegen knooppunt van waterwegen en tevens een belangrijke plek binnen de ecologische hoofdstructuur. Het gebied ligt op de plek waar de rivier de Dieze de Maas in stroomt. De Henriëttewaard is essentieel voor de waterafvoer van het achterland en heeft daarnaast veel potentieel voor verdere ecologische ontwikkeling in de omgeving. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil de polder herontwikkelen tot een rivier-natuurpark als onderdeel van het Groene Delta Programma.

Het leidende principe van de Henriëttewaard als natuurpark is de transformatie van het huidige agrarische grondgebruik naar een functioneel en dynamisch natuurlijk landschap. The Weather Makers heeft een consortium gevormd met verschillende belanghebbenden en nemen de leiding in het bepalen van de toegevoegde waarden van het gebied op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurlijke CO2-vastlegging en het opzetten van een financieel model voor de ontwikkeling. Het ontwerp ondersteunt de verschillende ecosysteemdiensten door middel van het introduceren van essentiële ecologische processen via landschapsdiversiteit en biodiversiteit.

Over ons

About - About-Us

Over ons

The Weather Makers is een toonaangevend bedrijf en vergroener van de wereld. We herstellen de biosfeer door het herstel van waterkringlopen en het oplossen van watergerelateerde uitdagingen. Ons team werkt samen aan natuurlijke oplossingen voor een duurzame toekomst.
We werken samen met de overheden, industrieën, waaronder aannemers, baggeraars en grondontginners en gerenommeerde instituten en universiteiten om hiervoor op natuurgebaseerde technologieën te ontwikkelen.
Met onze aanpak, waarbij we engineering, ecologie, analytics en software combineren, creëren we locatie specifieke en op maat gemaakte oplossingen die een positieve impact hebben op waterveiligheid, waterkwaliteit, biodiversiteit en een gematigd klimaat. We zijn gedreven in wat we doen en zijn vastbesloten om de uitdagingen van vandaag om te zetten in duurzame oplossingen voor morgen.

Het bedrijf is opgericht in 2017 en vernoemd naar het boek “The Weather Makers” van Professor Tim Flannery.

About - The Team

Wij zien water als de drijvende kracht achter al het leven op aarde

Het Team

Wij zien water als de drijvende kracht achter al het leven op aarde

Angel Imaz
Technologisch Architect

Anneleen Geurts

Anneleen Geurts
Aardwetenschapper

Prof. Charling Tao
Cosmological scientist

Chris Diters
Business Consultant

Daniel Halsey
Permacultuur Specialist

Duke ten Velden
Ecological Engineer

Eduardo Vias Torres
Ecological Engineer

Farah Shishani
Project manager

Gabriel Bellido Perez
Software Developer

Gijs Bosman
Technical Director / Founder

John D. Liu
Ecologist & Filmmaker

Prof. John Todd
Ecological Scientist

Maarten Lanters
Hydraulic Engineer

Maddie Akkermans
CEO / Founder

Maged el Said
Oprichter Habiba

Prof. Millán Millán
Meteorologist

Mohammed Nawlo
Business Consultant

Mohamed Zakaria
Vegetatie en Ecologie Wetenschapper

Pepijn Noordhuizen
Technisch tekenaar

Pieter van Hout
Project Manager

Rick van Bentem
Coastal Engineer

Robin Heukels
Digital Advisor/Architect

Rogier Kuiper

Rogier Kuiper
Biological Engineer

Sanne Murraij
Communicatie en organisatie

Ties van der Hoeven
Creative Director / Founder

ANBI 2024

ANBI-status
Stichting The Weather Makers

Contact

Adres

Burgemeester Loeffplein 70B
5211 RX 's-Hertogenbosch
+31(0)73 303 5380
connect@theweathermakers.nl

Postbus

Postbus 1722
5200 BT ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 303 5380
connect@theweathermakers.nl

Wil je onze missie delen met jouw netwerk? Deel dit verhaal.