Rechtsvorm
Stichting
 
Statutaire naam
Stichting The Weather Makers
 
Statutaire zetel
‘s-Hertogenbosch
 
KvK nummer
69450544
 
RSIN
85787078
 
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Opgericht op 24 augustus 2017 heeft de Stichting ten doel het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder – het initiëren, ontwerpen en implementeren van holistische infrastructurele programma’s en projecten, het verstrekken van advies, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van werken in uitvoering ten behoeve van klimaat veranderende ecosystemen en het wereldwijd implementeren, in de ruimste zin van het woord.
 
Wijze waarop doel behaald wordt
Het werven, ontvangen, houden, investeren en uitbreiden van fondsen voor de vooruitgang en bevordering van hierboven genoemde doeleinden. Het bijeenbrengen en beheren van vermogen. Het op enigerlei wijze beschikbaar stellen van geld of goederen. Het verrichten van schenkingen aan andere algemeen nut beoogde instellingen welke een of meer van de doelen van de stichting nastreven. Samenwerken met private en publieke sponsoren.
 
Subcategorie
Natuur & milieu
 
Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden 3
 
Secretaris: Gijs Bosman
Voorzitter: Matthias (Ties) van der Hoeven
Penningmeester: Maddie Akkermans- Gockel
 
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
 
Is er een persoon in dienst?
Nee
 
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
 
Worden bestuursleden, eventuele werknemers financieel beloond?
Nee
 
Financieel
Er zijn nog geen geldstromen van of naar de stichting
 
Overig
Beleidsplan: Beleidsplan stichting The Weather Makers
 
Doelgroep
Algemeen
 
Werelddeel
Wereldwijd
 
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000
 
Contact informatie
 
Bezoekadres
Stergebouw Burgemeester Loeffplein 70B
5211 RX ’S-HERTOGENBOSCH
 
Postadres
P.O. Box 1722
5200 BT ’S-HERTOGENBOSCH
 
Telefoonnummer
06 524 089 06
 
E – mailadres
Maddie@theweathermakers.nl
connect@theweathermakers.nl
 
WWW

Front Page