Home

Klimaatverandering De enorme impact van klimaatverandering leidt tot overstromingen, voedsel- en watertekort en extreem weer. Klimaatverandering is dan ook de belangrijkste oorzaak van ‘s werelds huidige grote problemen en crisissen. Gebrek aan veiligheid en toekomstperspectief leiden tot oorlog, armoede, ongelijkheid en politieke instabiliteit. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitgeput land, kapotte hydrologische cycli als gevolg van vernietigde ecosystemen in combinatie met het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen. Dit heeft geleid tot te veel broeikasgassen in de atmosfeer. Van de verschillende broeikasgassen veroorzaken  koolstofdioxide (CO2) en waterdamp meer dan 75 % van de opwarming van de aarde en bijbehorende extreme weersomstandigheden. De Oplossing Het verminderen van CO2-uitstoot is niet voldoende om het overschot aan CO2 in de atmosfeer terug te dringen. Het overschot kan het beste worden opgeruimd op een natuurlijke manier door wereldwijd te gaan investeren in het herstellen van ecosystemen. CO2 zal door fotosynthese op een natuurlijke manier worden opgeslagen in ecosystemen en in de grond. Het verbetert de vruchtbaarheid en productiviteit van de grond en voedt datzelfde ecosysteem. The Weather Makers ziet naast de biologische component de mens als wezenlijk onderdeel van het ecosysteem. De mens moet helpen het evenwicht te herstellen, maar zal uiteindelijk in vele opzichten de voordelen ervaren. Onze Bijdrage The Weather Makers heeft een manier gevonden om effectief ecosystemen te herstellen door in het ontwerp het gehele stroomgebied te beschouwen. Bij het herstellen van ecosystemen in sterk verschraalde gebieden kunnen het beste tegelijkertijd activiteiten worden ontplooid in zowel het kustgebied als landinwaarts. Door de hydrologische cyclus in beschouwing te nemen kunnen we herstelwerkzaamheden op de meest effectieve plekken binnen een stroomgebied uitvoeren. Goed functionerende ecosystemen kunnen effectief een heel stroomgebied voeden met organische content en zullen bijdragen aan een duurzame samenleving. We hebben Pro-Actieve Adaptieve Realisatie ontwikkeld, een methode voor het ontwerpen en herstellen van ecosystemen. De methode bestaat uit het constant monitoren van actuele resultaten en het valideren en kalibreren van voorspellingen. De methode helpt bij de samenwerking tussen verschillende experts en maakt het ontwerp van complexe projecten mogelijk. De resultaten zijn ‘open source’, dat wil zeggen voor iedereen beschikbaar zodat een continue leercurve wordt gecreëerd voor alle stakeholders. Het faciliteert een flexibele uitvoering en geeft constant kansen om optimalisaties mogelijk te maken. Pro-Actieve Adaptieve Realisatie: werken met een visie en proactief reageren op nieuwe mogelijkheden.